Od studánky k dnešku

Nebudeme procházet historii člověka, ani jeho civilizace celou dlouhou cestu od jeho primitivních prvopočátků, přes první formy organizace společnosti, další postupné kroky až k současné globalizované lidské společnosti. Cílem našich úvah je význam žízně v celém tomto procesu. Tak, jak se lidé organizovali, vyvstávala stále silněji do popředí otázka zajištění dostatečného zdroje životodárné tekutiny. Proto se sídla budovala na potocích, řekách, u jezer, nebo alespoň tam, kde se nacházel dostatečný přírodní zdroj pitné vody.

Hradiska, hrady, města

Žízeň byla odjakživa, neboť není tvora, který by bez dostatečného přísunu životodárné tekutiny na Zemi přežil. A ochranné stavby lidské, jako hradiska, tak později hrady, byly vždycky stavěny tak, aby měly její dostatečný přísun nejen k pití, ale i třeba k hašení nepřáteli zapálených objektů. Již tehdy se dělala důmyslná zařízení k rozvádění této tekutiny do všech nutných míst. Tak vznikla v podstatě první vodovodní přípojka .