Jednostupňové řešení fréz

Systém jednostupňový u sněžné frézy znamená, že poháněná součást je frézovací šnek (spirála, šroub…). Ten při pohybu vpřed odkrajuje sníh před sebou a unáší ho doprostřed sběrného koše. Tam je otvor, kterým je sníh tlačen do vyhazovacího komínku. To je tvarovaná trubice, která zabezpečuje, že sníh je odhazován do dostatečné vzdálenosti od uklízené plochy. Jednostupňový systém nedovoluje tak daleký odhoz jako dvoustupňový. Některé jednostupňové frézy postrádají také pohon kol frézy. Pohyb vpřed je zajišťován jen pohybem šneku, který se přitahuje svým otáčením dopředu k další vrstvě sněhu.

Nevýhoda jednostupňového systému

Vyhazování, případně absence pohonu kol jsou jistými nevýhodami jednostupňových fréz, které však nemusí být přílišným problémem v běžné vrstvě sněhu. Zlobit však může, jestliže vrstva sněhu dosahuje nad osu šneku. Pak se samoposun začíná zadrhávat a i vyhazování takového množství sněhu je obtížné. Nejsou tedy vhodné do velkých nenadálých kalamitních situací. Musí se s nimi odklízet průběžně menší vrstvy.

Jednostupňové řešení fréz
5 (100%)1