Co je ještě nutné udělat

http://mitkoforevents.cz/galerie

 
Na prodejní výstavu tiskařských strojů se přihlásilo v letošním roce deset vystavovatelů. Čtyři domácí, šest zahraničních.  Zastoupeni jsou výrobci všech renomovaných značek, obchodujících  na současném trhu. Všechny kóje jsou označeny reklamními nápisy a vybaveny potřebnými stojany na prezentaci strojů. Výstavní prostory v přízemí pavilonu jsou připraveny na zahájení.   

 

Pro dobrou reprezentaci vystavovatelů?

 
Instalací reklamních vlajek se vám podaří informovat návštěvníky, už před vstupem do pavilonu, kdo vystavuje a prodává. Loga jednotlivých firem na vlajkách, upevněných na vysokých kovových stožárech, dodávájí vstupnímu prostoru opravdu slavnostní ráz. Každý vystavovatel tu má svoji důstojnou prezentaci. Brány se mohou otevřít!


Co je ještě nutné udělat
5 (100%)2